Beykent Üniversitesi Hastanesi

Beykent Üniversitesi Hastanesi

Üniversitemiz her alanda olduğu gibi tıp alanında da iddialı bir eğitim vermekte. Her ne kadar öğrencilerimizin kendini daha hızlı geliştirebileceği, pratik yapabileceği son teknoloji laboratuvarlara sahip olsak da biz her zaman olduğu gibi yine en iyisini istedik. 

Sadece öğrencilerimiz için de değil,  herkese eşit olarak yüksek kalitede sağlık hizmeti sunmak için en iyisini yapmalıydık;

Ve  bu amaçla  Beykent Üniversite Hastanesi’ni  faaliyete geçirdik.  Tıpkı eğitimde olduğu gibi hastanemizde de güçlü bir kadro oluşturduk. Sağlık alanında da pek çok ilke imza atmak için var gücümüzle çalışıyoruz. 

Beykent Üniversitesi Hastanesi, toplumun her kesiminden hastaya yüksek kalitede sağlık hizmeti sunmak amacıyla faaliyet göstermektedir. Hastane, tıp teknolojisinin son ürünü olan en gelişmiş cihazları, güçlü altyapısı, uzman kadrosu, kent içinde ulaşım kolaylığı sağlayan lokasyonu ve çok sayıda branşı tek çatı altında toplayan geniş yelpazesiyle, sağlık hizmetine yeni bir boyut kazandırmaktadır.

İstanbul'un yükselen değeri Büyükçekmece'de 20 bin metre kare kapalı alana sahip olan Beykent Üniversitesi Hastanesi;

 Toplamda 188 adet hasta yatağı olmak üzere;

- 132 adet Servis Yatağı

- 24 adet Yenidoğan Yoğun Bakım

- 22 adet Dahili-Cerrahi Yoğun Bakım

- 6 adet Kardiyovasküler Cerrahi Yoğun Bakım

- 4 adet Koroner Yoğun Bakım

* 8 adet Ameliyathane

* 1 Heliport Alanı ile her türlü hava ambulansı ve helikopterine iniş kalkış imkânı ve kişiye özel sağlık hizmeti yaklaşımıyla hizmet vermektedir.

GAMA CAMERA

Son Teknoloji SPECT Sistemi (Tek Foton Emisyonlu Bilgisayarlı Tomografi Sistemi)

Gama Kamera, genel amaçlara ve kardiyoloji, onkoloji, nöroloji çalışmalarına yönelik kapsamlı görüntü yapılandırması sunarak gelişmiş görüntüleme imkânı sağlar. Doktorların en doğru şekilde karar vermelerinde son derece önemli olan doğru ve kesin klinik sonuçlar verir. Böylelikle tanı doğruluğunu ve klinik sonuçların güvenilirliğini artırırken hastaneye tekrar yatış oranlarını düşmesini sağlar.

Gama Kamera, olağanüstü algılama özellikleriyle birçok uygulama için geniş bir hasta grubuna yönelik tarama seçeneği sunar. Modern ve işlevsel yatağı, vücut ölçüleri veya ağırlığı fark etmeksizin hemen hemen tüm hastalar için uygundur. Sistem, hastanın sedye veya hasta yatağından cihaz yatağına kolayca geçmesini sağlayan donanımıyla ciddi hastalığı olanlar veya hareket kabiliyeti kısıtlı olan obezite hastaları için üst düzey konfor sağlar. %30 daha geniş gantri açıklığı ve daha kısa tünel yapısıyla, özellikle klostrofobik ve uzun boylu hastalar için daha iyi bir konfor sunar.

PET-CT

Pozitron Emülsiyon Tomografisi (PET), bilgisayar tomografisiyle birleştirilerek, bir çok hastalığın teşhisine olanak sağlayan ve bu alanda dünyada kullanılan en ileri teknoloji tıbbi görüntüleme yöntemidir. Çok büyük oranda kanser tanı ve evrelenmesinde kullanılmaktadır. Bunun yanında nedeni bilinmeyen ateş gibi (tanısı konulamayan hastalıkların ) teşhisi, enfeksiyon odaklarının bulunması , kalp hastalıklarında canlı dokunun tespiti ve Alzheimer ve demans ayrımında etkinliğinden yararlanılmaktadır. Özellikle kanserin ilk teşhisi, evrelenmesi yaygınlığın belirlenmesi ve doğru tedavi planı çıkarması aşamalarında çok önemlidir. PET-CT ile kanser haritası çıkartılarak hastalıkla etkin bir mücadele sağlanmaktadır.

BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ(BT)

Tüm organların yüksel tanısal özellikte taranmasını sağlamaktadır. Ayrıca, bu yöntem ile kalp ve koroner damarlar gibi hareketli yapılar klasik anjiyografi yapılmadan incelenebilmekte, koroner kalp hastalığı riski ve damar tıkanıklıkları saptanabilmektedir. 227 kg hasta taşıma kapasitesine sahiptir.

MANYETİK GÖRÜNTÜLEME REZONANS (MR)

Hastalıkların tanısında kullanılan yüksek çözünürlüklü manyetik rezonans görüntüleme ile özellikle beyin ve kalp basta olmak üzere tüm organlara yönelik anjiyografik, spectroskopik, fonksiyonel ve perfüzyon-diffizyon incelemesi yapılmaktadır.

MULTIX FUSION MAX - MULTIX SELECT DR - DİJİTAL RÖNTGEN

Röntgen x ışını kullanılarak vücudun tüm bölgelerini görüntülemeye yarayan temel ve ilk olarak yapılması gereken tetkiktir. Cihazımız yeni jenerasyon ve dijital olması nedeni ile optimal koşullarda minimum radyasyon kullanarak maximum görüntü kalitesi sağlamaktadır. Çift dedektörlü olup wireless uyumludur.

KORONER ANJİYOGRAFİ

Koroner Anjiyografi (KAG), kalp damar hastalıklarının tespitinde kullanılan girişimsel tanı yöntemi olup bir ameliyat türü değildir. KAG esnasında kalp damarları içine özel bir boya maddesi verip, görüntüleme sistemi kullanılarak görüntülerinin alınması işlemidir. KAG özel anjiyografi cihazı ve eğitimli-deneyimli kardiyoloji uzmanı ile sağlık personelinin bulunduğu laboratuvarlarda yapılır. Damar sertliği nedeni ile koroner arterlerin hangi bölgesinin ne kadar daraldığını/ tıkandığını tespit ederek hangi tedavi yöntemi ile müdahale edilmesi gerektiğinin kararının verilmesini sağlar. Aynı işlem esnasında kalp boşluklarına ulaşılarak kalp kapaklarının ve kalp kas duvarlarının çalışmasındaki problemleri de gösterir. Aynı zamanda; kalp delikleri gibi doğumsal kalp hastalıklarının teşhisi için de kullanılabilir. KAG esnasında hastanın uyutulmasına gerek yoktur, işlem süresince hasta uyanıktır ve konuşabilir.

DİJİTAL ANJİYOGRAFİ(DSA)

Beyin, karaciğer, böbrek, aort ve uzuvlara ait damarlar çok az x ışını ve ilaç (kontrast madde) verilerek değerlendirilebilmektedir. Sayısal çıkarım yapılarak arka plandaki kemik yapılar baskılanmakta ve en ince damarlara ait detaylar görünür hale gelmektedir. Rotasyonel anjiyografi ile 3 boyutlu elde edilen görüntüler hastalık tanısında ve tedavinin planlanmasında cerraha ve girişimsel radyoloğa yol gösterici olmaktadır. Stendin temiz açılıp açılmadığını kontrol eder özelliktedir. C kollu röntgen cihazı ile yatağı beraberinde hareket etmektedir

C KOLLU SKOPİ

C kollu skopi cihazı; ortopedi, travmatoloji, genel cerrahi, üroloji, beyin cerrahi ve kısmen seçilen hafıza sistemlerine bağlı olarak her türlü endoskopik çalışmalarda ve ameliyat ortamında kullanılmaktadır. Gerçek zamanlı (anında) görüntü elde edilmesini sağlayan röntgen cihazıdır. Bu sayede ameliyat süresinin kısalmasını sağlamaktadır.