Hakkında

ADEM ÇELİK (Beykent Üniversitesi Kurucusu)

Beykent Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Adem Çelik, Beykent Eğitim Kurumları, Beykent Üniversitesi, Adem Çelik -Beykent Eğitim Vakfı, Adem Çelik Şirketler Grubu ve Beykent TV kurucusudur.

1946 yılında Trabzon’un Of ilçesinde doğmuştur. İstanbul’a gelerek 1963 yılında inşaat sektöründe çalışmaya başlamıştır. Adem Çelik  çok iyi bir gözlemci, vizyoner, yenilikçi olarak Türkiye’nin sürekli artan nüfusunun konut gereksinimin de arttıracağı öngörüsü ile 1974 yılında kendi adıyla ilk inşaat şirketini kurmuştur.

Sürekli artan nüfusun kente hızlı göçü Adem Çelik’in öngörüsünü doğrulamış; modern çağdaş insan yaşamına kalite getiren toplu konutlar inşa eden Adem Çelik, sadece sıradan bir inşaatçı-girişimci olarak değil, toplumsal sorumluluğu üstlenmiş sıradışı bir kurucu olmuştur. 

Yaptığı her işin en iyisini yapmayı hedef haline getiren Adem Çelik oluşturduğu tematik toplu konutlarda okul, hastane, alışveriş merkezleri yapan Türkiye’nin ilk girişimcilerinden biridir. Böylece kentleşme kültürüne büyük katkılar sunmuştur; geliştirdiği projeler Türkiye'deki diğer  yatırımcılara örnekler oluşturmuştur. Bugünkü Beylikdüzü İlçesi’nin, Büyüçekmece’nin kırsal bir alanı olmaktan bir kent olmaya dönüşümü O’nun “Beykent” projelerininin sonucudur.

Çocukluk yıllarından bu yana bir toplumu  ileriye taşımanın yolunun eğitimden geçtiğine inanan Adem Çelik ilk olarak okul binaları inşa ederek Milli Eğitim Bakanlığı’na bağışlar yapmaya başlamış ancak bu kadarla yetinmeyip, ufkuna varmak ve hayallerini gerçekleştirmek hedefiyle doğrudan eğitim sektörüne girmeye karar vermiş; 1990 yılında Büyükçekmece'de ilk özel orta eğitim okulunu açmıştır.

Amacı yerel değerlere önem veren küresel bireyler yetiştirmektir. Bunun için de varolan Milli Eğitim Bakanlığı müfredatlarının uygulamalarını geliştirmek için özel ekipler oluşturarak çalışmalara başlamıştır. Bu doğrultuda yabancı dilin ulusal kaynakları tanıtmak ve uluslararası kaynaklara erişmek ve çağdaş bir iletişim için gerekli olduğunu düşünerek kurduğu orta eğitim kurumlarına ana dili İngilizce olan öğretmenler getirerek, okullarında haftada on saat yabancı dil eğitimi vermeye başlamıştır. Ayrıca sporun her çeşidinin kişinin bedensel ve ruhsal gelişmesindeki etkisini bildiği için okullarında her türlü sporu desteklemiş ve Türkiye’de ilk yarı-olimpik kapalı havuzu kurduğu orta eğitim okulunun içinde yapan kişi olarak eğitim tarihine geçmiştir. Küreselleşen dünyada yerel değerlere önem vermiş; halk oyunlarını ana sınıfında lise son sınıfa kadar ders olarak görülmesini sağlamıştır. Öğrenci merkezli eğitime önem veren Adem Çelik aynı zamanda öğretmenin gelişimine önem vermiş yurtiçi yurtdışı öğretmen gelişim programları düzenlemiştir. Kurduğu okullarda tüm kampüslerde anaokulundan lise son sınıfına kadar her seviyede Uluslararası Bakalorya (IB) akreditasyonuna sahip olan ve uygulayan Türkiye'deki ilk eğitim kurumudur.

1990’da kurduğu İstanbul Büyükçekmece ana-ilk-orta-lise okullarından sonra Edirne'de 1997’de kurduğu  ana-ilk-orta-lise okulları sürecinde her zaman ileriye ve yeniye bakan vizyonerliği ile Adem Çelik, Türkiye'de yükseköğretimdeki yeni gelişmeleri eğitim sektörü içinden gözlemlemiş ve geleceği öngörmüştür.

Bu süreç içinde 1994 yılında Üniversite açmaya karar vermiştir. O dönemde Türkiye de yasalar “özel” bir üniversite kurulmasına uygun olmadığı için bir  İngiliz üniversitesi olan Liverpool John Moores Üniversitesi ile ilişkiye geçerek “franchise” sözleşmesi ile Liverpool John  Moores University Beykent Institute of Higher Education (LJMU-BIHE) adı altında bugünkü yüksek öğretim sektörünün öncülerinden biri olmuş ve böylelikle Avrupa’daki bir çok kaliteli üniversite ile eşdeğer  bir üniversiteyi Beylikdüzü’nde yaratmıştır.

Vakıflara üniversite kurma olanağı sağlayan Anayasal hak ile Adem Çelik Eğitim Vakfı’nı kurmuş ve Liverpool John  Moores University Beykent Institute of Higher Education (LJMU-BIHE) kurumunu YÖK onaylı Beykent Üniversitesi haline getirmiştir.

Canan Çelik ile evli olan Adem Çelik’in İsmail Erkan Çelik ve Ahmet Alkan Çelik adında iki oğlu vardır. 


Bizi Biz Yapan Değerler 

Biz her şeyden önce en iyisini istiyoruz. Sadece kendimiz için değil, herkes için. 

Başarının ancak başkasını mutlu ettiği, başkasına da fayda sağladığı taktirde işe yaradığını düşünüyoruz. 

Bu nedenle yola çıktığımız ilk günden beri hayal ediyor, araştırıyor ve en iyisi olmak için gerçekten de çok çalışıyoruz.

Bizi biz yapanlar; Akademisyenlerimiz, öğrencilerimiz, personelimiz, idarecilerimiz… Ortak bir amacı ve inancı paylaştığımız için ‘BİZ’ iz. 

‘Biz’, sadece bir üniversite değil; Aileyiz. 

Çaba, inanç, kalite, cesaret, değer Vermek, her konuda Öncü Olmak Beykent’i anlatan kelimeler. Ama en çok da sevgi… Çünkü o olmasa, 25 yıldır bu kadar başarıya imza atamazdık. 

O nedenle en başa sevgiyi koyuyoruz. 

İşimize, ülkemize, dünyaya…. Var olan her şeye ve herkese karşı sorumlu olduğumuzu biliyor ve hayata katabildiğimiz kadar değer kamaya çalışıyoruz. 

Bu nedenle de Beykent Üniversitesi olarak sadece eğitim vermiyor; hayata değer katacak dünya vatandaşlarını yetiştiriyoruz.

EVRENSELLİK: Bilginin evrensel olduğuna inanarak, yeni nitelikli bilgiler üretmek, mevcut bilgiye erişimi kolaylaştırmak ve beceriye dönüşmesini sağlamak suretiyle insanlık için faydaya dönüştürmek.

YENİLİKÇİLİK: Öğrencilerimize mesleklerin icrasında, doğa, tarih, etik ve kültürel değerler ile dezavantajlı grupları anlama ve gerekli hassasiyeti gösterecek şekilde eğitim ortamı sunmak.

ÖĞRENCİ ve ÖĞRENME MERKEZLİ OLMAK: Öğrencilerimizde odaklanmak ve öğrenme ihtiyacı ortaya çıkarmak ve gerekli ortamı sağlamak suretiyle, öğrencilerimizin öğrenme konusunda daha istekli olmalarını teşvik etmek.

KATILIMCILIK: Öğrencilerimizin ilgi ve eğilimlerini dikkate alarak; ülkenin, toplumun ve reel sektörün beklenti ve ihtiyaçlarını dikkate alarak eğitim vermek.

BİLGİDEN ÖTEYE GEÇMEK: Öğrencilerimizin öğrendikleri bilgiyi hizmete ve mesleki beceriye dönüştürmelerini sağlamak ve bilgiyi sürekli geliştirmek.

SÜREKLİ GELİŞME: Genel yönetim, eğitim ve araştırma-yayında daha ileriye gitmek için sürekli çaba ve arayış içinde olmak.

KALİTE: Eğitim ve kurumsal yönetim iş süreçlerini, kalite standartlarına uygun bir şekilde yürütmek suretiyle güvence altına almak.

TOPLUMSAL SORUMLULUK: Öğrencilerimize, mezun olduklarında toplumun ihtiyaç ve beklentilerini dikkate alacak şekilde mesleklerini icra etmelerini sağlayacak şekilde eğitim, uygulama ve sosyal sorumluluk fırsatı sunmak.

DUYARLILIK: Öğrencilerimize mesleklerin icrasında, doğa, tarih, etik ve kültürel değerler ile dezavantajlı grupları anlama ve gerekli hassasiyeti gösterecek şekilde eğitim ortamı sunmak.


Adem Çelik Beykent Eğitim Vakfı

Adem Çelik Beykent Eğitim Vakfı, 1996 yılında Adem Çelik tarafından İstanbul’da kurulmuştur. Eğitim, kültür, sağlık ve sosyal yardım sağlama amacıyla kurulan vakfın hedefi bilimsel düşünme, araştırma ve çalışma yöntemlerini benimseyen, insana ve doğaya saygılı yurttaşların eğitim ve öğretim faaliyetlerine katkıda bulunmak ve  gençlerin teknik, ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda kendilerini geliştirmelerine yardımcı olmak; gelişen, güçlü Türkiye  idealine hizmet etmektir. 

Vakıf, bu amaçlar doğrultusunda kültür, araştırma ve dokümantasyon merkezleri, kütüphaneler, bilgi bankaları, enstitüler, her seviyede eğitim ve öğretim kurumları, (kreş, anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise, konservatuvarlar, meslek yüksekokulları, yüksekokul, fakülte, üniversite, yüksek teknoloji enstitüleri, bilimsel araştırma, geliştirme ve uygulama merkezleri, öğrenci etüt merkezleri, yurtlar, kurslar, laboratuvarlar, sağlık, spor ve sosyal tesisleri, arşiv ve gösteri-sessel-görsel ve çok amaçlı iletişim merkezleri kurmakta ve işletmektir.

Belirlenen bu etkinlik alanları çerçevesinde vakıf tarafından 09.07.1997 Tarih ve 4282 Sayılı kanunla Beykent Üniversitesi kurulmuştur. Beykent Üniversitesi 1997-1998 Akademik Yılında eğitim-öğretime başlamıştır. Üniversite hakkında detaylı bilgiye www.beykent.edu.tr  adresinden ulaşılabilir.